Bir bölgede yetişen tüm bitkilerin genel adı olarak bitki örtüsü terimi kullanılır. Bitey veya Flora terimleri de bitki örtüsü terimi yerine kullanılabilir.  Belirli bir alanı kapsayan tüm  damarlı (vasküler), bir yıllık, iki yıllık ve çok yıllık bitkilerin oluşturduğu topluluk. Görüntü olarak katagorileştirildiğinde ise  ağaç, çalı veya ot olarak gruplandırılır. Bir alanın iklimsel şartlarına göre şekillenen bitki topluluğu o alanın bitki örtüsünü oluşturur.

Bitki Örtüsü Çeşitleri Nelerdir?

Bitki örtüsü çeşitleri belirlenirken birçok kriter kullanılmaktadır. Fakat en fazla kullanılanı fizyonomik görünüm esas alınarak yapılan sınıflamalardır. Bu bitkilerin dış görünüşünü etkileyen şekil, renk, yoğunluk, yükseklik, topluluğun mevsimlere göre aldığı şekil, renk, yoğunluk, dikey yönde tabakalaşma durumu, hayat formu dikkate alınmaktadır. Buna göre bitkiler orman, çalı, ot, bataklık, çöl vb, şekilde ya da yaprak döken, daimi yeşil geniş yapraklı, daimi yeşil iğne yapraklı gibi sınıflar oluşturabilmektedir.

bitki örtüsü

1Ağaç Formasyonu: Ağaç formasyonlarında yağış şartları, sıcaklık durumu, toprak özellikleri ve yükselti şartlarının elverişli olduğu yerlerde her yerde ağaç formasyonları yetişebilir. Yağışların az olması şiddetli buharlaşma ağaç yetişmesini engeller. Ormanların temel unsuru ağaçlardır. Çeşitli büyüklükte ve türdeki ağaçların bir araya gelerek oluşturdukları topluluklara orman denir.

2Çalı Formasyonu: Ormanları tahribi sonucunda oluşan kısa boylu ağaççıklardan oluşan bitki formasyonudur.

3Ot Formasyonu: İklim şartları özellikle de yağış ve sıcaklık şartlarının orman veya ağaç yetişmesine imkân vermediği alanlarda yerlerde belirli zamanlarda yağan yağışa veya tamamı toprağın tabanına sızmayan suya bağlı olarak yetişen ot türünden bitkilerin oluşturduğu topluluktur.

bitkiörtüsü1

Dünyanın farklı iklim bölgelerinde, farklı bitki toplulukları kendini gösterir. Bu çeşitli bitki toplulukları aynı zamanda, değişik hayvan türlerinin de yaşam mekânını var eder. Bunlara “Karasal Büyük Yaşam Kuşakları” da denilmektedir. Tropik yağmur ormanları bu konuda tipik bir örnek olarak verilebilir. Bu büyük yaşam mekânları veya kuşaklar’, dünya üzerinde yeryüzü şekilleri (arazi yapısı) ve özellikle genel iklim koşulları bakımından, benzer isteklere sahip bitki ve hayvan türlerinin bir araya gelerek yarattıkları büyük yaşam birlikleridir. Bunlara “biyom”adı verilmektedir. Bu yaşam birliklerinin, ekonomik ve ekolojik bakımdan dünya çapın-da önemli işlevleri bulunmaktadır.

Dünya üzerinde Görülen Başlıca Bitki Örtülerinin Başlıcaları Şunlardır:

Çöller
Tundralar
Mera ve stepler
Savanlar
Makilikler
Ormanlar

Share this post

PinIt

7 Replies to “Bitki Örtüsü Nedir? – Bitki Örtüsü Çeşitleri Nelerdir?”

 1. FARACYAZIYOR dedi ki:

  Ülkenin bitki örtüsü zaten “maki”ydi, oldu sana TOKİ!.. Mimariniz batsın sizin!..

 2. Teyfur dedi ki:

  Türkiye’nin bitki örtüsü betondur.

 3. HalisaG dedi ki:

  Giresunun bitki örtüsü kara lahana ?

 4. mustafa997 dedi ki:

  Memleketin bitki örtüsü KAOS olmuş.

 5. omerali2140 dedi ki:

  türkiyedeki en yaygın bitki örtüsü popülizmdir. işte bunlar hep popülizm

 6. sbayrak041 dedi ki:

  Ülkeler ulusal stratejilerini coğrafi durumlarına göre ayarlar.Yani dağlar ormanlar akarsular bitki örtüsü vs.Bilmemiz gerekeni bilmeliyiz.

 7. pockertman dedi ki:

  Memleketin bitki örtüsü dizleri yırtık siyah pantolon olmuş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top