Bitkilerde eşeyli üreme genellikle çiçekli bitkilerde olur. Eşeyli üreyen çiçekli bitkilerde çoğunlukla dişi ve erkek organ çiçekte birlikte bulunurlar. Bazı bitkilerde ise erkek ve dişi çiçekler farklı ağaçlarda bulunabilir.

Tam çiçeğin yapısında, çiçek tablasının üzerine dizilmiş, dıştan içe doğru çanak yapraklar, taç yapraklar, erkek ve dişi organ bulunur. Erkek organ (Stamen) da çiçek tozlan (polen) oluşur. Dişi organ (pistil), çiçeğin ortasında yer alır. Yumurta, yumurtalıktaki tohum taslağı içinde oluşur.

Çiçekler, uzunlukları değişik bir sapın ucunda ve bir eksen çevreninde iç içe geçmiş birkaç bölümden oluşmaktadır.Bitkilerin yüksek yapılı bölümüne üreme uzvuna çiçek denmektedir. Çiçekler, uzunlukları farklı bir sapın ucunda ve bir eksen çevreninde iç içe geçmiş birkaç bölümden oluşmaktadır.

Tohumlu bitkiler bu yönleriyle hayvanlardan farklıdırlar. Üreme uzuvları çiçeklerin üzerinde bulunur. Ayrı olarak Tozlaşmanın başarılı olabilmesi için, nebatlar çok fazla polen üretirler. Çiçekli bitkilerde eşeyli üreme tohumlar ile gerçekleşir.

eşeyli

Çiçeğin en içteki bölümü dişi organdır. Bir çiçekte bir veya daha fazla dişi organ bulunabilir. Dişi organ, yumurtalık (ovaryum), dişicik borusu ve tepecik kısımlarından oluşur. Yumurtalık içinde tohuma dönüşecek tohum taslakları bulunur. Dişicik borusu polen tüpünün geliştiği yerdir. Tepecik, polenlerin tutunduğu ve çimlendiği nemli, yapışkan bölümdür.

Bitkilerde eşeyli üremede polen  oluşumu: Erkek organın başçığındaki polen keselerinde diploit (2n) kromozomlu polen ana hücreleri mayoz bölünme geçirerek n kromozomlu mikrosporları oluşturur. Her bir polen ana hücresinden 4 adet mikrospor meydana gelir. Her mikrospor çekirdeğinin mitoz geçirmesiyle ikişer çekirdekli polenler oluşur. Çekirdeklerden biri döllenmede görev alan üretken çekirdek (generatif), diğeri polen tüpünü oluşturan tüp çekirdektir (vejetatif).

Olgunlaşan polenlerin bazı etkenlerle taşınıp dişi organın tepeciğine ulaşmasına tozlaşma denir.

Çiçeklerin çeşitli renkler ve değişik kokularda olması tozlaşmayı kolaylaştırır. Bitkilerde tozlaşma, çapraz ve kendi kendine tozlaşma şeklinde gerçekleşir.

Share this post

PinIt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top