Bitkilerin sınıflandırılması üç kategoride yapılmıştır. Bu sınıflandırma, damarsız- tohumsuz, damarlı-tohumsuz ve damarlı-tohumlu olmak üzere üç farklı şekildedir.

Damarsız-Tohumsuz Bitkiler:

Bu bitkiler damarlılara oranla daha basit ve iletim demeti taşımayan bitkilerdir.
Gerçek kök gövde ve yaprakları yoktur.
Büyük bir kısmı sularda yaşar. Genelde su bitkileri bu şekildedir su da çözülmüş hücrelerle temas halinde olduğu için madde alış verişi kolaylaşmış olur. Bu bitki grubunda ciğer otları boynuzlu ciğer otları ve kara yosunları yer alır.
Ciğer otları çoğunlukla nemli topraklarda kayalarda ve ağaç kütükleri üzerinde yaşar. Ciğer otları ince ve yapraksı yapılardan oluşur. Bu yapılar toprak yüzeyinden suyun alınmasını sağlar. Bunların üzerinde sperm ve yumurtanın üretildiği şemsiye benzeri yapılar gelişmiştir.
Boynuzlu ciğer otları görünüş olarak ciğer otlarına çok benzer. Bu bitkilerde nemin yüksek olduğu bölgelerde yaşar. Spor oluşturan yapıları boynuza benzetildiğinden boynuzlu ciğer otları diye bilinir.

bitkilerde sınıflama

Damarlı-Tohumsuz Bitkiler: İletim demetleri bulunan bitkilerdir. Üreme ve gelişmelerinde çiçek ve tohum oluşturamazlar. Gerçek kök, gövde ve yaprakları bulunur. Rizom adı verilen yatay gövdelere sahiptirler. Üremeleri döl almaşı ile olur. Bu gruba kibrit otları, at kuyrukları ve eğrelti otları örnek olarak verilebilir.

Kibrit otlarının birçok türü ağaçların dallarında yaşayan tropik bölge bitkileridir. At kuyrukları; akarsu kenarlarında, bataklıklarda ve kumlu yol kenarlarında yaşarlar. Fırça şeklindeki görünümleri nedeniyle bu ismi almışlardır. Eğrelti otları, nemli ve fazla güneş ışığından korunacak kadar gölgeli yerlerde gelişirler. Gövdeler sürünücü ya da toprak altında olup, görülenler yalnızca büyük yapraklardır.

Damarlı-Tohumlu Bitkiler: İletim demetleri bulunduran ve tohum oluşturan bitkilerdir. Tohumlu bitkilerde hayatsal faaliyetler kök, gövde, yaprak ve çiçek gibi organlar tarafından yürütülür.

damarlı tohumlu bitkiler

Damarlı tohumlu bitkiler ikiye ayrılır:

Açık Tohumlu Bitkiler: Bu bitkilerde tohum taslağı meyve yaprak adı verilen bir yapı ile örtülmediğinden, tohum açıkta meydana gelir. Bu nedenle açık tohumlular adını alırlar. Gerçek çiçekleri olmayan bu bitkiler genellikle rüzgarla tozlaşırlar. Yaprakları çoğunlukla iğnemsidir. Açık tohumluların en iyi bilinen grubu kozalaklı bitkilerdir. Çam, ladin, göknar, servi, sedir, ardıç, mazı, porsuk kozalaklı bitki örnekleridir.

Kapalı Tohumlu Bitkiler: Bu kategorideki bitkiler en yaygın kara bitkileridir. Açık tohumlu bitkilerden farklı olarak, kapalı tohumluların tohum taslakları etli bir yumurtalığın içinde gelişir. Kapalı tohumluların üreme organları çiçekleridir. İğne yapraklılar genellikle rüzgarla tozlaşmalarına karşılık kapalı tohumlular tozlaşabilmek için bal özü taşıyan göz alıcı çiçekleriyle, böcekleri kendilerine çekerler. Çiçekler döllendikten sonra, tohum taslakları tohuma, yumurta meyveye dönüşür. Tohum meyvenin içinde bulunur.

Share this post

PinIt

3 Replies to “Bitkilerin Sınıflandırılması”

  1. GFstarseed dedi ki:

    bitkilerin soluk alıp verme sesi var

  2. leydimiz dedi ki:

    Her şeyin bir Ömrü vardır; insanların,bitkilerin.hatta hangi tür olursa olsun ilişkilerin de.kabullenmek zor olsada malesef bu böyle

  3. AsudeYavuzaslan dedi ki:

    Şifalı bitkilerin sayısı ve faydaları saymakla bitmiyor.Bunların içerisinde belki de en önemlisi olan adaçayıdır:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top