Fotosentez, bitkilerin enerjiden faydalanarak solunum yapmalarıdır. Ayrıca fotosentez bitkilerin kendi besinlerini üretmelerini sağlar.

Kendi besininin kendi üreten canlı kategorisine giren bitkilere aynı zamanda Ototrof bitkiler de denir. Ototrof bitkiler güneş enerjisini kimyasal enerjiye çevirebilecek bir sisteme ihtiyaç duyarlar. Bundan dolayı, bitkilerde güneş enerjisini yalnızca soğuran değil, aynı zamanda onu gelişmekte olan ototrofun kullanabileceği kimyasal enerjiye dönüştürebilen bir yapının gelişmiş olması gerekir.

Fotosentez olayına “Karbon özümlemesi” de denir. Bu olay bitkilerin kloroplastça zengin olan yeşil kısımlarında olur. Fotosentez, basit ve yüksek yapılı bütün klorofilli kara ve su bitkileriyle az bir bakteri türünde cereyan eder. En çok yapraklarda olur. Mantarlar fotosentez yapmaz. Fotosentez sonucu, glikoz, su ve oksijen meydana gelir. Glikoz, meydana gelen diğer elementlerle birleşerek kimyasal yapısını değiştirerek, diğer karbonhidratlar, yağlar ve aminoasitlere dönüşür. Güneş enerjisi fotosentez yoluyla kimyasal bağ enerjisine dönüşerek meydana gelen besinlerde depolanır. Sindirim sonucu besinlerin yakılmasıyla açığa çıkan bu enerji, hayati enerji olarak kullanılır.

fotosentez

Bitkinin dokularını yenilemesi ve büyümesi bu enerjiye bağlıdır. Bitki bu enerjiden yararlanarak büyümesini sürdürürken, bir bölümünü de kimyasal enerji biçiminde hücrelerinde depolar. Bir insan veya hayvan bu bitkiyi yediğinde, bitkinin içinde depolanan enerjiyi de almış olur. Böylece kendi vücudundaki kimyasal tepkilemeleri sürdürür ve bu enerjiyi dokularında saklar. Dolayısıyla hayvansal ya da bitkisel yiyeceklerle aldığımız enerji, beslenme zincirinin ilk basamaklarında yer alan bitkiler aracılığıyla ve fotosentez yoluyla Güneş’ten gelmiş olan enerjidir.

Fotosentez olayı, Güneş Enerjisi + Karbondioksit + Su = Glikoz (şeker) şeklinde gerçekleşir. Fotosentez olayı bitkiler için ne kadar gerekli ise, dünyada yaşayan tüm canlılar için o kadar gereklidir. Çünkü bitkiler, besin üretmek için karbondioksit kullanırlar.

Share this post

PinIt

1 Reply to “Fotosentez nedir? – Bitkilerde fotosentez nasıl gerçekleşir?”

  1. hortomaqiko dedi ki:

    Diyete takıntı yapanlar Ya siz ne yiyip ne içiyorsunuz ablacım ya? Fotosentez mi yapalım nedir sizin derdiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top