Misome Bitkisi Nasıl Yetiştirilir?

misomebitkisi.jpg

Misome Bitkisi Nasıl Yetiştirilir

Misome yüzeysel bir kök sistemine sahiptir. Toprak üstünde oluşan gövde rozet şeklinde gelişme gösterir ve rozet gövde üzerinde hasat olgunluğuna ulaşan yapraklar 30 cm uzunluk ve 40- 45 cm genişliğe sahiptir. Sebze olarak değerlendirilen yapraklar gevrek yapılı, kabarcıklı, dalgalı ve parlak koyu yeşil renklidir . İklim koşullarına bağlı olarak sıcaklık artışı ile bitkilerde çiçeklenme başlar. Erselik çiçek yapısına sahip olan misome çiçekleri lahana grubu sebzelerinin çiçeklenme şekline çok benzer. Çiçeklenme sonucu oluşan meyveleri (siliqua tipi baklaları) içinde yuvarlağa yakın küçük tohumlar oluşur. Tohumları ile üretilen bir sebzedir.

İklim ve Toprak İstekleri

Misome Bitkisi yetiştiriciliği süresince serin bir iklim ve uygun nem koşulları gereklidir. Düşük sıcaklıklar ve kısa süreli donlardan zarar görmemekle birlikte uzun süreli soğuklar ve direk güneş ışığı bitki gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Sıcak, güneşli havalar bitkilerin çok hızlı bir şekilde gelişip çiçeklenmesine ve tohum bağlamasını sağlar.

dscn1017Bitkinin optimum gelişme sıcaklığı 15-180C’dir, sıcaklığın bu derecelerin altına düşmesi bitkiyi strese sokarak yaprak kalitesinin bozulmasına ve küçük bitkilerin oluşmasına sebep olur. Sebze olarak değerlendirilen yaprakları nemi sever ve nemli bölgelerde oldukça iyi gelişir.

Yaprakları ve yaprak sapları tüketilebilen Misome Bitkisi hasattan kısa bir süre sonra hızlı bir şekilde tüketime hazırlanmalıdır. Aksi halde hızla su kaybederek tazeliğini kaybetmektedir. Tüm Japon yeşilliklerinde olduğu gibi Misome de toprak bakımından seçici olmamasına karşın iyi drene edilmiş pH 6-6.5 olan topraklarda iyi gelişir.

Yetiştiriciliğin başarı ile yapılabilmesi için uygun bir gübrelemenin yapılması da oldukça önem taşımaktadır. Misome Bitkisi topraktan fazlaca organik madde kaldırdığı gibi hasat sonrası artıkları, kökleri yetiştiriciliğin yapıldığı toprağı organik maddece zenginleştirmektedir. O nedenle yetiştiriciliğinin başarılı bir şekilde yapılabilmesi için münavebe uygulanması önemlidir.

Yetiştirme Tekniği


Yetiştiriciliği direk tohum ekimi veya fide dikimi ile yapılmaktadır. Açık tarla koşullarında yetiştirilen Misome Bitkisi, çok soğuk bölgelerde ve kış döneminde örtü altında yetiştirilmekle birlikte erken ilkbahar ve sonbahar dönemi boyunca da yetiştirilebilmektedir. Fide yetiştiriciliği için tohumlar, fide yastıklarına veya viyollere ekilmektedir.

MisomeAçık tarla koşullarında yetiştiricilik için tohumlar Mart-Ağustos ayları arasında ekilirken, çeşit ve iklim koşullarına göre değişen hasat süresi tohum ekiminden yaklaşık 30-35gün sonra yapılır. Tohum ekiminden yaklaşık 50 gün sonra çiçeklenir.
Fide yastıklarına ekimde, tohumlar sıravari olarak ekildikten sonra üzerlerine toprak ve ahır gübresi karışımı  veya kompost atılarak bastırılır ve sulanır.

Topraktan nemin kaybını önlemek amacıyla tohumlar çimleninceye kadar üzerleri örtülür. Çimlenmeden hemen sonra örtü kaldırılır ve dikim büyüklüğüne gelinceye kadar sulama, ot alma gibi bakım işlemleri düzenli olarak yapılır.

Topraklı fide yetiştiriciliği için ise tohumlar, torf perlit karışımı veya toprak ahır gübresi karışımından oluşan fide harcı ile doldurulan viyollere ekilir ve tüm bakım işlemleri topraksız fide yetiştiriciliğinde olduğu gibi uygulanır. Erken dönemde ekimi yapılan ve fide yetiştirme için ekolojik koşullar elverişli ise fideler yaklaşık 15-20 gün sonra 10-15 cm boya ulaştığında esas yetiştirilme yerlerine 30-35 cm sıra arası ve 20-25 cm sıra üzeri mesafe ile dikilirler.

Misome Bitkisi diğer yaprağı yenen türlerde olduğu gibi nemi sevdiğinden, toprak nemini korumak için sulama düzenli yapılmalıdır. Kurak koşullar bitki gelişimini olumsuz etkiler ve kayıplara yol açar. Üretim süresince bitki gelişimine göre iki veya üç defa çapa işlemi yapılarak yabancı otlar temizlenir ve yabancı ot temizliği oldukça önemlidir. 

 

Olgunluk Hasat ve Depolama

Hasat süresi çeşitlere ve iklim koşullarına göre oldukça değişiklik gösterir.

1305280874640Hasat, rozet gövde zarar görmeyecek şekilde yaprakların kademeli olarak hasadı şeklinde gerçekleştirilir ve genelde hasat, yapraklar 20-25 cm uzunluğa geldiğinde yapılır, hasat sırasında gövde toprak üzerinde 2-3 cm kalacak şekilde tekrar büyümek üzere bırakılır bu şekilde hasat 3-4 defa daha gerçekleştirilebilir.

Sürekli hasatta, yapraklar pazar isteklerine göre 20-25 cm uzunluğa ulaştığı genç dönemde hasat edilebilmektedir. Bu hasat şeklinde tekrar büyümek üzere gövdenin 2-3 cm’lik kısmı toprak üstünde bırakılır.

Hasat edilen yapraklar bir araya getirilerek demetler halinde satışa sunulur. Hasat edilen Misome yaprakları 1-50C sıcaklık ve yüzde 90-95 nem içeren depolarda saklanabilir. Buzdolabı koşullarında ise birkaç gün saklanabilmektedir. Yapraklar kurutularak da değerlendirilebilmektedir.

Share this post

PinIt

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top